Elinvoimainen Itä-Suomi

Kansanedustajana haluan työskennellä sen puolesta, että koko Suomi pysyy asuttuna. Tasapaino kaupunkien ja maaseudun välillä on tärkeää ja molempia tarvitaan elinvoimaisessa Suomessa. Maa- ja metsätalousalan tarpeet ovat minulle pohjoiskarjalaisena tuttuja ja haluan omalla työlläni pitää näiden alojen ammattilaisten puolta, että meillä on myös jatkossa elävää maaseutua.

Tärkeässä osassa maaseutualueiden elinvoimaa ovat hyvät liikenneyhteydet ja esimerkiksi tie- ja rataverkon riittävä kunnossapito. Haluan myös helpottaa maatilojen sukupolvenvaihdoksia, jotta nuorilla maatalousyrittäjillä on hyvät valmiudet siirtyä tilojen johtoon. Maatalouden byrokratiaa on karsittava, jotta maanviljelijöiden ja maatalousyrittäjien arvokasta työaikaa ei mene turhaan papereiden pyörittelyyn.


Ympäristö ja luonto

Metsätalous antaa monille toimeentulon, mutta metsillä on meille kaikille myös muita arvoja. Virkistyminen, retkeily, metsästys – mahdollisuuksia on kaikille. Metsistä on pidettävä huolta, että ne säilyvät monimuotoisina ja tuottoisina.
Metsästäjät tekevät tärkeää kannanhoidollista ja myös luonnonsuojelullista työtä ja pitävät omalta osaltaan metsien lajiston tasapainoisena. Tämän vuoksi kannatan, että metsästys tulisi sallia koko Suomessa, myös luonnonsuojelualueilla.


Koulutus on avainasemassa

Mielestäni koulutus on parasta paikallispolitiikkaa ja maakuntien pärjäämisen kannalta erittäin tärkeää. Koulutus on avainasemassa siinä, että paikalliset yritykset saavat osaavaa työvoimaa. On myös tärkeää muistaa, että koulutusta ei voi siirtää yritysten vastuulle, vaan yritysten tehtävä on olla tukena ja sparraamassa.


Arvokas vanhuus

Nykyään yhä useammat ikäihmiset ovat aktiivisia toimijoita. Vaikka maaseutu ikääntyy, ei se tarkoita, että täällä istutaan hiljaa ja harmaina kiikkustuolissa. Kolmannen sektorin rooli tulee jatkossakin kasvamaan ja ikäihmisille tulee taata mahdollisuus arvokkaaseen vanhuuteen ja hyvään terveydenhoitoon sekä muihin palveluihin, asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta. Aivan kuten Suomi tarvitsee sekä maaseutua että kaupunkeja, tarvitsemme eri sukupolvia kokemuksineen.


Liikunta ja harrastusmahdollisuudet ovat kaikkien oikeus

Liikunta pitää vireänä niin asukkaat kuin maakunnat. Minulla on ollut ilo olla mukana Kerubi Stadionin rakennushankkeessa, jossa Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy on ollut pääurakoitsijana. Liikunnalla ja etenkin junioritoiminnalla on tärkeä rooli yhteisöllisyyden kehittymisessä ja tälläkin hetkellä kymmenet tuhannet junnut ja heidän vanhempansa tekevät tärkeää työtä eri urheiluseuroissa. Vapaaehtoistyön lisäksi seuratyö tarvitsee kuntien tukea.

Ennen kaikkea liikuntaharrastusten tulee olla helposti saatavilla. Kiinnostus ei saa lopahtaa korkeisiin kuluihin ja liikunnassa tulee tarjota mahdollisuus kokeilla eri lajeja. Haluan, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa omien tavoitteiden mukaan!


Vastuullinen yrittäjyys

Yrittäjänä tiedän, että vastuu työnantajana on suuri. Haluan edistää yrittäjien mahdollisuuksia rekrytoida uusia työntekijöitä. Mielestäni pk-yritysten irtisanomissuojan muutokset ovat oikea askel työllistämisen helpottamiseksi ja yritysten elinvoimaisuuden takaamiseksi. Myös kuntapäättäjilta edellytetään lisää rohkeutta yrittäjyyden tukemiseen, jotta uusien yritysten perustaminen on houkuttelevaa ja kannattavaa.


Turvallinen elämä on hyvinvointiyhteiskunnan perusta

Turvallisuuden perusta luodaan luottamuksella yhteiskuntaan ja toisiimme. Suomalaista luottamusyhteiskuntaa on vaalittava ja ylläpidettävä.

Uskottava maanpuolustuskyky tulee turvata taloudellisesti. Maanpuolustuskorkeakoulu tekee arvokasta työtä ja sen toimintaa on tuettava. Samoin reserviläistoiminta on tärkeää vapaaehtoistoimintaa.

Maan turvallisuuden takaamiseksi on säilytettävä myös riittävät poliisi- ja pelastusvoimat koko Suomen alueella. Kun apua tarvitaan, sitä pitää saada niin Liperissä kuin Lauttasaaressakin.