Liikunta ehkäisee sairauksia ja syrjäytymistä

Kuluvalla viikolla julkaistiin Keskustan liikuntapoliittinen linjaus ja hallituksen liikuntapoliittinen selonteko. Keskustan liikuntapoliittisen linjaukseen pääset tästä. Liikunnan ja etenkin arkiliikunnan määrä kansalaistemme keskuudessa on ollut pitkään vähenemään päin. Liikkumatta jättäminen on siitä viheliäs asia, että se yleensä jossain muodossa elämän varrella kostautuu. Positiivista asiassa on se, että usein liikunnan aloittaminen, vaikka hieman myöhempäänkin, alkaa maksaa korkoa.

Toimiva liikenneverkko on välttämättömyys

Liikenneverkot niin tiestön, kuin raideliikenteen osalta ovat puhuttaneet viime vuosina paljon. Eduskunnassa on käsittelyssä valtioneuvoston selonteko 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua koskien. Ensimmäinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on tarkoitus laatia tulevalla hallituskaudella vuosille 2020-2031. Tässä kaksitoistavuotisessa suunnitelmassa on erityisen hyvää se, että se mahdollistaa pitkäntähtäimen suunnittelun ja toivottavasti myös resurssit, myöskin yli hallituskausien. Jotta pitkäntähtäimen suunnitelmasta tulee onnistunut, on

Havunvihreää realismia

Keskusta julkaisi kuluneella viikolla eräpoliittisen linjauksensa. Linjauksessa on nostettu kymmenen kohtaa, joita Keskusta pyrkii tulevalla vaalikaudella edistämään. Linjaukseen pääset tutustumaan tästä. Ilmastopoliittinen ote näkyy linjauksessa vahvasti. Monta hyvää kohtaa tästä eräpuolueemme kymmenestä käskystä löytyy, toki muutamaa olisin muotoillut hieman toisin. Selvää kuitenkin on, että Keskustan linja on perinteinen, luontoa ja suomalaista eräkulttuuria kunnioittava. Keskustan luonnonläheisyys

Kestävän kehityksen ratkaisuja puusta

Viime viikon keskiviikkona salikeskustelussa syvennyttiin keskustelualoitteeseen ilmastonmuutoksen torjunnasta. Keskustelu ilmastonmuutoksesta käy kuumana muuallakin, kuin eduskunnassa. Salissa käytin keskustelussa puheenvuoron, jossa painotin realismin tärkeyttä keskustelujen suunnassa. Nostin myös esille mahtavan työn, mitä me teemme metsiemme hyvinvoinnin eteen. Metsiemme hyvinvointi on nyt ja tulevaisuudessa avain maamme hyvinvointiin. Tämä asia käy myös ilmi keskiviikkona 23.1. julkaistussa The Good

Hallitukselta esitystä maatalouden tueksi

Tiistaina eduskunnassa käsiteltiin hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainolle. Tämän lakiehdotuksen tarkoituksena on tuoda helpotusta maatilojen maksuvalmiuteen nykypäivän muuttuneissa olosuhteissa niin toimintaympäristön, kuin sääolosuhteidenkin takia. Tämä lakiehdotus on hyvä ja erittäin tervetullut. Käytin salissa puheenvuoron, jossa painotin esityksen toimeenpanon tärkeyttä. Maatalouden kannattavuuden ongelmat ovat syventyneet Ukrainan kriisin jälkimainingeissa, tuottajahintojen kehitys ei ole ollut hyvällä

Koulut ja yritykset luovat elinvoimaa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene teetätti kunnanvaltuutetuille ja yrityspäättäjille kyselyn. Sen tuloksena 88% vastaajista on sitä mieltä, että ammattikorkeakoulut lisäävät sijaintimaakuntansa elinvoimaa. Kyselyyn vastasi 858 kunnanvaltuutettua ja 428 yrityspäättäjää ympäri Suomena maan. Kyselyn tulos pitää varmasti paikkansa. Ammattikorkeakoululla on iso merkitys sijaintikuntansa elinvoimaan, etenkin maaseutukunnissa. Toki muidenkaan koulujen merkitystä elinvoiman ylläpitäjänä ei saa unohtaa. Yrityspäättäjistä 46 prosenttia