Yrittäjyyttä tuettava

Tilastokeskuksen Yritysrekisterin mukaan Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 286 934 yritystä. Tässä luvussa ei ole huomioitu maa-, metsä- ja kalatalouden yrityksiä. Tuo 286 934 työllistävät yhteensä 1,4 miljoonaa ihmistä. Valtaosa Suomen yrittäjärakenteesta koostuu pk-yrityksistä. Iso osa näistä on myös yksinyrittäjiä.

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa oli helmikuussa 2019 noin 200 000 työtöntä (virhemarginaali +-18 000). Luku on suuri, mutta kiitos Keskusta-vetoisen hallituksen, luku on pienentynyt 33 000 edelliseen vuoteen nähden.

Pk-yritysten kasvun tiellä on monesti työvoiman palkkaamisen hankaluus. Pienessä yrityksessä rekrytointi voi kuitenkin olla riski. Työvoimaa meillä Suomessa silti on ns. vaihtopenkillä, mutta kehään saannin esteenä on liikaa byrokratiaa.

Yrittäjät ovat rekrytointitoivomme. Yhteiskunnan on mahdollistettava se, että jokainen työntekijää kaipaava yritys voi levollisin mielin palkata uutta työvoimaa. Tämä mm. tarkoittaa sitä, että paikallista sopimista tulee lisätä ja irtisanomisia helpottaa. Myös yrittäjien sosiaaliturvassa on edelleen parannettavaa.

Yhteiskunnan on tuettava työllistymistä, että hyvinvointivaltion peruspilarit saadaan pidettyä edelleen pystyssä. Mitä enemmän meillä on työntekijöitä, sitä enemmän meillä on veronmaksajia, jotka turvaavat hyvinvointivaltion palvelut.