Painopisteet oikein hallituksen viimeisessä lisätalousarviossa

Lisätalousarviossa keskityttiin tärkeisiin segmentteihin. Vanhustenhuollon valvontaa ohjataan lisää resursseja, joka on eräänlainen peloite laittaa asiat kuntoon hoitolaitoksissa.

Nettipoliisille ohjatun rahan tavoitteena on ennaltaehkäistä seksuaalirikoksia, jotka ovat julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan lisääntymässä. Osin tähän liittyy myös maahanmuuttajien kotouttamiseen esitetyt lisärahat, joiden tarkoitus on yhteiskunnan käyttäytymissääntöjen opetus ja kielikurssit vastaanottokeskuksissa.

Raideliikenteen kehittämisen suunnitteluun 70M€ ARA:n pääomista on perusteltu, eikä syö ARA:n mahdollisuuksia kehittää vuokra-asuntotuotantoa.

Lisätalousarviossa on myös alueellisen pääomarahaston alkupääomaa 2,5M€ Pohjois-Karjalaan, jota yrityksen ja kunnat lisäpääomittavat. Rahasto lisää elinvoimaa alueilla ja luo mahdollisuuksia kehittää Pohjois-Karjalaa entistä paremmin alueen asukkaiden hyvinvoinnin, yritysten menestymisen mahdollisuudet ja kuntien elinvoiman huomioon ottavaksi.

Erittäin positiivista on myös työllisyysasteen nousu 72,6%. Toivottavaa olisi, että nousu jatkuisi, vaikka talouskasvu hidastuminen on jo näkyvissä ennakoitua pienempinä verotuloina.