Liikunta ehkäisee sairauksia ja syrjäytymistä

Kuluvalla viikolla julkaistiin Keskustan liikuntapoliittinen linjaus ja hallituksen liikuntapoliittinen selonteko. Keskustan liikuntapoliittisen linjaukseen pääset tästä.

Liikunnan ja etenkin arkiliikunnan määrä kansalaistemme keskuudessa on ollut pitkään vähenemään päin. Liikkumatta jättäminen on siitä viheliäs asia, että se yleensä jossain muodossa elämän varrella kostautuu. Positiivista asiassa on se, että usein liikunnan aloittaminen, vaikka hieman myöhempäänkin, alkaa maksaa korkoa.

Kuten linjauksesta käy ilmi, on arvioitu, että liikkumattomuuden yhteis­kunnallisten kustannusten olevat vuositasolla 3,2 – 7,5 miljardia euroa. Jokainen liikuttu tunti lisää ihmisen terveyttä ja hyvinvointia ja se on myös pitkällä tähtäimellä pois terveydenhuollon palveluista.

Liikuntapoliittisessa linjauksessa asetetaan tavoittelemisen arvoiseksi aikuisten kohdalla tunti liikuntaa päivässä. Lasten ja nuorten kohdalla liikuntaa tulee olla kaksi tuntia per päivä. Tavoitteet ovat hyvät ja realistiset.

Kuten liikuntapoliittisessakin linjauksessa mainitaan, täytyy lasten ja nuorten saatavilla olla päivittäistä maksutonta kerhotoimintaa. Kaikilla tulee olla mahdollisuus päästä harrastamaan liikuntaa taloudelliseen tilanteeseen katsomatta. Liikunta ei ole vain fyysisen kunnon asia. Se luo myös yhteenkuuluvuutta ja sen sosiaalisia merkityksiä ei voi väheksyä. Liikunta on vastaisku syrjäytymiselle. Lapsena tarttunut liikunta-kipinä voi johtaa jopa huippu-urheilun pariin.

Ihminen on luotu liikkumaan. Yhteiskunnan on luotava siihen puitteet, jotka mahdollistavat matalan kynnyksen liikunnan pariin.