Toimiva liikenneverkko on välttämättömyys

Liikenneverkot niin tiestön, kuin raideliikenteen osalta ovat puhuttaneet viime vuosina paljon. Eduskunnassa on käsittelyssä valtioneuvoston selonteko 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua koskien.

Ensimmäinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on tarkoitus laatia tulevalla hallituskaudella vuosille 2020-2031. Tässä kaksitoistavuotisessa suunnitelmassa on erityisen hyvää se, että se mahdollistaa pitkäntähtäimen suunnittelun ja toivottavasti myös resurssit, myöskin yli hallituskausien.

Jotta pitkäntähtäimen suunnitelmasta tulee onnistunut, on tulevalla hallituskaudella huomioitava tarkoin perusväylänpito. Kuluvalla vaalikaudella Keskusta-vetoisesti aloitettua korjausvelkaohjelmaa on jatkettava ja tiestön kunnossapitoon on löydyttävä vähintään tuo vuosittainen 300 miljoonaa euron lisäys.

Itärata-hanketta on myös aktiivisesti edistettävä. Investoinneissa on oltava mukana tasa-arvoa, itäistä Suomea ei saa unohtaa. Polttopiste investointien osalta on ollut pitkälti Turun ja Tampereen suunnalla. Positiivista on, että kaikki kehitys ei suuntaudu yksin pääkaupunkiseudulle, mutta nyt olisi viisasta alkaa ohjata kehityksen valokeilaa myös itäiseen Suomeenkin.

On totta, että liikenneverkkojen ylläpitoon tarvitsemme myös muita rahoitusmuotoja, kuin pelkän valtion budjettirahoituksen. Ratkaisuja on löydyttävä hyvinkin pian, että elinvoiman tae, koko Suomen kattava liikenneverkko, saadaan pidettyä yllä.