Hallitukselta esitystä maatalouden tueksi

Tiistaina eduskunnassa käsiteltiin hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainolle. Tämän lakiehdotuksen tarkoituksena on tuoda helpotusta maatilojen maksuvalmiuteen nykypäivän muuttuneissa olosuhteissa niin toimintaympäristön, kuin sääolosuhteidenkin takia.

Tämä lakiehdotus on hyvä ja erittäin tervetullut. Käytin salissa puheenvuoron, jossa painotin esityksen toimeenpanon tärkeyttä. Maatalouden kannattavuuden ongelmat ovat syventyneet Ukrainan kriisin jälkimainingeissa, tuottajahintojen kehitys ei ole ollut hyvällä mallilla. Vastavuoroisesti tuotantopanokset ovat kasvaneet merkittävästi, mm. sähkön hinta on kasvanut kohtuuttomassa suhteessa tuottajahintoihin.

Oma osuutensa on ollut sääolosuhteilla. Pari viime vuotta on runnellut maataloutta kovalla kädellä ja satotasot ovat romahtaneet merkittävästi. Maatilallisten harteilla on ollut paljon omasta toiminnasta riippumatonta painolastia.

Uskoisin lakiehdotuksen mahdollistavan myös pikavipeistä luopumisen. Näin rahoituspohja saataisi kestävämmäksi ja mahdollistettaisiin se, että jatkossakin saamme nauttia kotimaista ruokaa.

Nostin salissa myös esille sen, että jahka ehdotus saadaan voimaan, on hakuprosesseissa karsittava byrokratiaa ja asiointipalveluiden on oltava selkeät. Avun saamisesta ei pidä enää tehdä vaikeaa.

Kuten puheenvuorossani, myös tässä haluan kiittää ministeri Leppää ja Sipilän hallitusta siitä, että maatalouden kannattavuusongelmaan on tartuttu ja toimiin on ryhdytty. Tehtävää on vielä, mutta työ on saatu alulle.