Koulut ja yritykset luovat elinvoimaa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene teetätti kunnanvaltuutetuille ja yrityspäättäjille kyselyn. Sen tuloksena 88% vastaajista on sitä mieltä, että ammattikorkeakoulut lisäävät sijaintimaakuntansa elinvoimaa. Kyselyyn vastasi 858 kunnanvaltuutettua ja 428 yrityspäättäjää ympäri Suomena maan.
Kyselyn tulos pitää varmasti paikkansa. Ammattikorkeakoululla on iso merkitys sijaintikuntansa elinvoimaan, etenkin maaseutukunnissa. Toki muidenkaan koulujen merkitystä elinvoiman ylläpitäjänä ei saa unohtaa.

Yrityspäättäjistä 46 prosenttia oli sitä mieltä, että osaajia ei valmistu riittävästi heidän edustamansa yrityksen tarpeisiin. Voidaan siis olettaa, että vaikka ammattikorkeakoulut lisäävät sijaintikuntansa elinvoimaa, olisi kyselyn tulosten pohjalta mahdollista lisätä elinvoimaa tukemalla koulutuksella yritysten tarpeita.

Yritykset ja koulut yhdessä ovat elinvoiman peruspilareita. Kouluilla tarkoitan myös toisen asteen koulutusta, peruskoulua unohtamatta. Kun toisen ja kolmannen asteen koulutuksissa yritysten ja koulujen kommunikaatiota saataisi lisättyä, olisi sillä iso merkitys kuntien ja kaupunkien kehitykseen. Arenen mukaan, kaksi kolmasosaa vuosittain valmistuvista 28 000 ammattikorkeakoululaisesta jää töihin opiskelukuntaansa. Koulujen ja yritysten vuorovaikutuksella luku voitaisi saada suuremmaksi.

Keskusta on torstaina julkaisemassaan aluekehityslinjauksessaan koulutuksen osalta listannut juuri yllämainittuja asioita tukevia seikkoja. Muun muassa aluekehityslinjaus korostaa korkeakoulujen keskinäistä, kuin myös elinkeinoelämään suuntautuvaa verkottumista ja sen merkitystä. Toinen merkittävä seikka on, että toisen asteen koulutus turvataan sijaintikunnasta riippumatta ja korkeakoulutarjontaa ylläpidetään jokaisessa maakunnassa.