Sähköverkon toimivuus on välttämättömyys

Vuosi vaihtui viimaisissa merkeissä, kun Aapeli-myrsky runteli etenkin Suomen läntistä puolta. Tuulelta ja lumelta ei itälaidallakaan vältytty, mutta selvästi vähemmällä päästiin, kuin mm. Tapani-myrskyn aikaan.

Itä-Suomessa mm. Pohjois-Karjalan Sähkön alueella oltiin varauduttu ilmeisen kattavasti myrskyyn. Myrsky saapui itäpuolelle odotettua rauhallisemmin ja sähköttömien talouksien määrä ja sähkötön aika olivat ilmeisen pienet.

On arvioitu, että sähköverkon tähänastisen maakaapeloinnin vaikutus on ollut merkittävä sähkökatkojen ennaltaehkäisyssä. Sähköttömien talouksien määrä olisi arvioiden mukaan voinut olla jopa kolminkertainen koko maassa, jos kaapeleita ei maasta löytyisi.

Sään ääri-ilmiöt ovat olleet kasvussa ja voidaan olettaa, että myrskyt aiheuttavat tuhoja sähköverkolle myös jatkossa, näillä näkymin kasvavassa määrin. Vuonna 2013 säädetty sähkömarkkinalaki on hyvä suunnannäyttäjä sähköyhtiöille verkkojen maakaapeloinnissa, vaikkakin mahdollistaa sähkönsiirtohintojen tuntuvan nousun.

Sähköverkkojen tila läpi Suomen on hyvin vaihteleva, samoin sähkönhinta. Loogiseksi asian tekee hinnan korrelointi sähköverkon tilaan, mutta tasa-arvoisen koko Suomen asuttamisen näkökulmasta katsottuna itäisen Suomen tilanne on huono. Suunta on hyvä, mutta hinta siitä on kova.

Kehittyvän maaseudun mahdollisuudet ovat etätyössä. Myös uutisiin on päässyt paljon haja-asutusalueille suuntautuneita muuttoja, joissa kaupunkikeskusten hälinään kyllästyneet ihmiset muuttavat lähemmäs luonnon rauhaa. Idässä on erinomaiset mahdollisuudet päästä hyvien palvelujen äärelle niin, että kuitenkin luonnon rauha on oven takana.

Toimiva sähköverkko ja asialliset elämisen kustannukset ovat kuitenkin edellytys sille, että tämä positiivinen muotisuuntaus säilyisi. Kun jo pelkästään välttämättömät palvelut pankeista Kelaan ovat internetissä ja sähköverkon varassa, terveyteen liittyvistä sähkön varassa olevista laitteista puhumattakaan, maaseudun elinvoiman vuoksi resurssit tähän on oltava ja hinnan siitä on oltava kohtuullinen.