Kestävän kehityksen ratkaisuja puusta

Viime viikon keskiviikkona salikeskustelussa syvennyttiin keskustelualoitteeseen ilmastonmuutoksen torjunnasta. Keskustelu ilmastonmuutoksesta käy kuumana muuallakin, kuin eduskunnassa. Salissa käytin keskustelussa puheenvuoron, jossa painotin realismin tärkeyttä keskustelujen suunnassa. Nostin myös esille mahtavan työn, mitä me teemme metsiemme hyvinvoinnin eteen. Metsiemme hyvinvointi on nyt ja tulevaisuudessa avain maamme hyvinvointiin. Tämä asia käy myös ilmi keskiviikkona 23.1. julkaistussa The Good

Hallitukselta esitystä maatalouden tueksi

Tiistaina eduskunnassa käsiteltiin hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainolle. Tämän lakiehdotuksen tarkoituksena on tuoda helpotusta maatilojen maksuvalmiuteen nykypäivän muuttuneissa olosuhteissa niin toimintaympäristön, kuin sääolosuhteidenkin takia. Tämä lakiehdotus on hyvä ja erittäin tervetullut. Käytin salissa puheenvuoron, jossa painotin esityksen toimeenpanon tärkeyttä. Maatalouden kannattavuuden ongelmat ovat syventyneet Ukrainan kriisin jälkimainingeissa, tuottajahintojen kehitys ei ole ollut hyvällä

Koulut ja yritykset luovat elinvoimaa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene teetätti kunnanvaltuutetuille ja yrityspäättäjille kyselyn. Sen tuloksena 88% vastaajista on sitä mieltä, että ammattikorkeakoulut lisäävät sijaintimaakuntansa elinvoimaa. Kyselyyn vastasi 858 kunnanvaltuutettua ja 428 yrityspäättäjää ympäri Suomena maan. Kyselyn tulos pitää varmasti paikkansa. Ammattikorkeakoululla on iso merkitys sijaintikuntansa elinvoimaan, etenkin maaseutukunnissa. Toki muidenkaan koulujen merkitystä elinvoiman ylläpitäjänä ei saa unohtaa. Yrityspäättäjistä 46 prosenttia

Sähköverkon toimivuus on välttämättömyys

Vuosi vaihtui viimaisissa merkeissä, kun Aapeli-myrsky runteli etenkin Suomen läntistä puolta. Tuulelta ja lumelta ei itälaidallakaan vältytty, mutta selvästi vähemmällä päästiin, kuin mm. Tapani-myrskyn aikaan. Itä-Suomessa mm. Pohjois-Karjalan Sähkön alueella oltiin varauduttu ilmeisen kattavasti myrskyyn. Myrsky saapui itäpuolelle odotettua rauhallisemmin ja sähköttömien talouksien määrä ja sähkötön aika olivat ilmeisen pienet. On arvioitu, että sähköverkon tähänastisen