Rakentavaa työtä maakunnan ja koko Suomen puolesta

Olen Eero Reijonen, Liperistä, Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva Suomen Keskustan kansanedustaja, jolla on vankka kokemus eduskuntatyöstä ja kunnallistason politiikasta. Olen myös Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Nyt on aika tarkistaa, onko paketti kunnossa ja rakenteet pystyssä seuraavia eduskuntavaaleja varten.


Koulut ja yritykset luovat elinvoimaa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene teetätti kunnanvaltuutetuille ja yrityspäättäjille kyselyn. Sen tuloksena 88% vastaajista on sitä mieltä, että ammattikorkeakoulut lisäävät sijaintimaakuntansa elinvoimaa. Kyselyyn vastasi 858 kunnanvaltuutettua ja 428 yrityspäättäjää ympäri Suomena maan. Kyselyn tulos pitää varmasti paikkansa. Ammattikorkeakoululla on iso merkitys sijaintikuntansa elinvoimaan, etenkin maaseutukunnissa. Toki muidenkaan koulujen merkitystä elinvoiman ylläpitäjänä ei saa unohtaa. Yrityspäättäjistä 46 prosenttia

Sähköverkon toimivuus on välttämättömyys

Vuosi vaihtui viimaisissa merkeissä, kun Aapeli-myrsky runteli etenkin Suomen läntistä puolta. Tuulelta ja lumelta ei itälaidallakaan vältytty, mutta selvästi vähemmällä päästiin, kuin mm. Tapani-myrskyn aikaan. Itä-Suomessa mm. Pohjois-Karjalan Sähkön alueella oltiin varauduttu ilmeisen kattavasti myrskyyn. Myrsky saapui itäpuolelle odotettua rauhallisemmin ja sähköttömien talouksien määrä ja sähkötön aika olivat ilmeisen pienet. On arvioitu, että sähköverkon tähänastisen

Katso kaikki uutiset ja blogit