Rakentavaa työtä maakunnan ja koko Suomen puolesta

Olen Eero Reijonen, Liperistä, Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva Suomen Keskustan kansanedustaja, jolla on vankka kokemus eduskuntatyöstä ja kunnallistason politiikasta. Olen myös Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Nyt on aika tarkistaa, onko paketti kunnossa ja rakenteet pystyssä seuraavia eduskuntavaaleja varten.


Hallitukselta esitystä maatalouden tueksi

Tiistaina eduskunnassa käsiteltiin hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainolle. Tämän lakiehdotuksen tarkoituksena on tuoda helpotusta maatilojen maksuvalmiuteen nykypäivän muuttuneissa olosuhteissa niin toimintaympäristön, kuin sääolosuhteidenkin takia. Tämä lakiehdotus on hyvä ja erittäin tervetullut. Käytin salissa puheenvuoron, jossa painotin esityksen toimeenpanon tärkeyttä. Maatalouden kannattavuuden ongelmat ovat syventyneet Ukrainan kriisin jälkimainingeissa, tuottajahintojen kehitys ei ole ollut hyvällä

Koulut ja yritykset luovat elinvoimaa

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene teetätti kunnanvaltuutetuille ja yrityspäättäjille kyselyn. Sen tuloksena 88% vastaajista on sitä mieltä, että ammattikorkeakoulut lisäävät sijaintimaakuntansa elinvoimaa. Kyselyyn vastasi 858 kunnanvaltuutettua ja 428 yrityspäättäjää ympäri Suomena maan. Kyselyn tulos pitää varmasti paikkansa. Ammattikorkeakoululla on iso merkitys sijaintikuntansa elinvoimaan, etenkin maaseutukunnissa. Toki muidenkaan koulujen merkitystä elinvoiman ylläpitäjänä ei saa unohtaa. Yrityspäättäjistä 46 prosenttia

Katso kaikki uutiset ja blogit